Schizofrenia – choroba ludzi młodych

Schizofrenia – choroba ludzi młodych

Schizofrenię uważa się za chorobę, w której dominują młodzi ludzie. Dzieje się tak dlatego, że jej początek następuje zwykle w okresie późnej adolescenci lub wczesnej dorosłości, kiedy to chory przeżywa pierwszy epizod psychotyczny. Oczywiście jest możliwe również, by schizofrenia ujawniła się w każdym innym wieku, jednakże jest to zjawisko rzadsze. Należy być przygotowanym na to, że im później to nastąpi, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie to schizofrenia paranoidalna. W tym przypadku jest to korzystne dla chorego, jako że jest to najłatwiejsza do leczenia postać schizofrenii i ma najlepsze rokowania. Jednakże w większości przypadków zaczyna się to inaczej. Wtedy, kiedy strukturalizuje się nasza osobowość, pojawiają się pierwsze objawy. Pojawia się to wcześniej u mężczyzn niż u kobiet – u mężczyzn szczyt zachorowań to 20-28 rok życia, u kobiet 26-30. Z reguły nie zaczynamy chorować wtedy, gdy jesteśmy dziećmi bądź gdy przekroczyliśmy 45 rok życia. Przyjrzyjmy się jednak tym rzadszym przypadkom – na początku schizofrenia wieku dziecięcego. Wówczas obraz choroby jest mniej typowy, obserwujemy dziwaczność zachowania, mowy, ataki lęku oraz omamy. Nie możemy tego przy tym pomylić z autyzmem dziecięcym. W przypadku osoby starszej to najczęściej jest nawrót choroby, która wystąpiła w młodości, a została przez nas zignorowana.