Poszczególne podtypy wirusów grypy

Poszczególne podtypy wirusów grypy

Bardzo często zastanawiamy się, dlaczego przechorowanie grypy nie daje nam całkowitej odporności nawet w jednym sezonie. Wynika to z faktu, że pomimo tego, że objawy grypy wyglądają większości przypadków podobnie, to jednak ich przyczyny, a wiec wirusy za pomoc, których się one rozprzestrzeniają występują w bardzo dużej liczbie. Wyróżniamy trzy podstawowe typy wirusów A, B oraz C. Wirus C występuje dosyć rzadko. Jednym z wirusów, który atakuje jest nas najczęściej jest wirus typu A. Tym bardziej, że rozprzestrzenia się one nie tylko wśród ludzie, ale również wśród zwierząt. Stąd miedzy innymi przypadki ptasiej grypy, świńskiej grypy itd. Wśród każdego z tych typów wirusów istnieje kilka podtypów oraz ich kombinacji. W związku czym właśnie w ramach samego wirusa typu A możemy mówić o blisko 150 odmianach. Do najbardziej znanych na chwilę obecną należy wirus Ah1N1 oraz AH3N2. Pozostałe wirusy, a więc B i C nie posiadają na szczęście już tylu kombinacji, co wirusy typu A i dotyczą przede wszystkim ludzi (jedynie wirus typu C może być jednocześnie przenoszony przez świnię). To właśnie z uwagi na tak dużą możliwość kombinacji poszczególnych wirusów tak trudno jest nabyć odporności ustrzec się prze kolejnymi infekcjami. Niemniej jednak odpowiednia profilaktyka oraz szczepienia odgrywają tu jednak bardzo istotną rolę. Musimy jeszcze o tym pamiętać odpowiednio wcześnie, zanim wirusy zaczną się na dobre rozprzestrzeniać.