Mając dziecko autystyczne

Mając dziecko autystyczne

Jak to jest z dziećmi autystycznymi? Każdy z nas powinien rozpoznać pewne obawy w miarę wcześnie, ażeby wiedzieć, z czym ma się do czynienia. Osoba autystyczna nie potrafi komunikować się z otoczeniem pod żadnym względem. Nie chodzi tutaj tylko o słowa – autyzm odbiera nam nawet zdolność komunikacji przy pomocy gestów oraz mimiki. Jakie są przyczyny tego schorzenia? Często są one dość skomplikowane, a ich podłoże jest organiczne. Przyjrzyjmy się przyczynom genetycznym – chodzi tutaj o obecność genu EN2 na chromosomie 7. Mogą być to również inne geny, które są rozmieszczone w obrębie chromosomów 3,4,11. Przyczyny tkwią również w innych czynnikach. Może być tak, że dziecko podczas porodu było niedotlenione i doszło do uszkodzenia pnia mózgu. Odpowiedzialny jest talidomid, który w równym stopniu jest w stanie uszkodzić pień mózgu. Ważne są schorzenia wywołane czynnikami zewnętrznymi – przykładowo infekcje wirusowe oraz zakażenie drożdżakami kandydoza. A może na samym końcu przyczyny neurologiczne? Do nich będą zaliczały się zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego. Tutaj pień mózgu zostanie skrócony w miejscu, w którym przebiega granica pomiędzy mostem a rdzeniem przedłużonym. Możliwy jest brak górnego jądra oliwki bądź zmniejszenie się jądra nerwu twarzowego. Wszystko to jest w stanie sprawić, że nasze dziecko będzie mieć problemy do końca życia.