Lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć?

Lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć?

Bardzo dużo osób ma problem z demencją – fakty są jednak takie, że im dłużej nie mają one świadomości tego problemu, tym lepiej dla nich. Osoby te są naprawdę w ciężkiej sytuacji głównie przez fakt, że medycyna jest na tym etapie niestety bezsilna w stosunku do chorób degeneracyjnych, wobec czego świadomość tej przypadłości jest tylko krzywdzące dla chorego. Rzeczywiście ludzie, którzy na dosyć wczesnym etapie dowiedzą się o tej chorobie nie będą w żadnym stopniu w lepszej sytuacji niż pacjenci, którzy będą mieli nasilone objawy w ramach postępującej demencji. Diagnoza ta jest bardzo dużym problem, w związku z czym życie tych ludzi ulega zupełnej zmianie, niestety na gorsze. Choroba ta naznacza pewnym piętnem, nie ma praktycznie żadnych szans na wyleczenie, jednak w swoim środowisku zostanie ona automatycznie zaszufladkowana. Poza samym problemem objawów demencji ludzie ci zmagają się z problemami psychicznymi wynikłymi właśnie z tej diagnozy, jak nasilony stres, lęk lub nawet początkowe stadia depresji. Nic dziwnego, ponieważ chorzy boją się zależności od innych, wpływu choroby na sytuację zawodową, samotności i innych tym podobnych wydarzeń wiążących się z demencją. To dosyć kontrowersyjna postawa przedstawiona przez badacza Fox, jednak dużo ludzi (zwłaszcza cierpiących na tę chorobę) popiera to zdanie.