Kwestia tożsamości płciowej

Kwestia tożsamości płciowej

Aspektem, który definiuje nas w największej mierze, jest nasza płeć. Od niej zależy właściwie wszystko – to jak inni nas widzą, jak sami siebie postrzegamy, do jakich zajęć jesteśmy przystosowani, a co przychodzi nam z trudnością. Łączy się to z rolą jaką będziemy pełnić w życiu oraz problemami, z jakimi będziemy się kiedyś zmagać. Tożsamość płciowa często określana jest mianem gender, co oznacza psychologiczną i kulturową płeć, z jaką dany człowiek może sam siebie identyfikować. Poprzez płeć określamy swoje miejsce w świecie, mamy wyobrażenia na swój własny temat, swoją koncepcję, obraz siebie. W tym wypadku można to nazwać tożsamością społeczną. W większości przypadków to, jakie mamy fizyczne cechy płci generuje naszą tożsamość płciową – jednakże nie u każdego widzimy taką zgodność i jest to powodem wielu zaburzeń i kontrowersji. Sama płeć kształtuje się nam już we wczesnym dzieciństwie. Nie mamy jeszcze wówczas świadomości, jak powinniśmy się zachowywać, jednakże podpowiada nam to otoczenie. Dostrzegamy jego znaki i odpowiadamy na nie, starając się spełnić oczekiwania innych. Czasem dana osoba nie zachowuje się w taki sposób – w późniejszych latach będzie określana jako ktoś transgenderyczny bądź transseksualny. W o tych przypadkach tożsamość płciowa nie będzie zgodna z jej fizykalnymi cechami, często jest wręcz na odwrót.