Kwestia sporna orientacji seksualnej

Kwestia sporna orientacji seksualnej

Dawniej poglądy były w miarę proste. Akceptowano związki heteroseksualne, homoseksualne kobiet były tolerowane w pewnych kręgach a nawet pożądane, natomiast homoseksualni mężczyźni najczęściej spotykali się z odrzuceniem i określano ich mianem sodomitów. W obecnych czasach bardzo się to wszystko zmienia – panuje trend, by każdy miał wolność w tym względzie. Zajmijmy się zatem zdefiniowaniem tego, co może oznaczać pojęcie orientacji seksualnej. Według różnych źródeł, jest to trwały, emocjonalny, romantyczny i seksualny pociąg do osób, które mają określoną płeć. Orientacja nie jest zbyt ścisła – to zmienna, która posiada całe kontinuum wartość. Można być wyłącznie hetero lub homo, jednakże pomiędzy nimi istnieją pewne wartości pośrednie. Można jednak wyróżnić kilka głównych orientacji. Przede wszystkim najpowszechniejszy heteroseksualizm – czyli pociąg do osób płci odmiennej, powszechnie akceptowany w każdej kulturze. Można być również homoseksualnym – z tym, że tutaj odczuwamy pociąg do osób tej samej płci. W wielu państwach długo nie było to akceptowane, w dzisiejszych czasach wszyscy starają się podkreślić, że jest to jak najbardziej normalne. Zdecydowanie najciekawiej mają biseksualiści, którzy odczuwają pociąg do osób każdej płci. Jak to powiedział Woody Allen: „Biseksualizm zwiększa Twoją szansę na upojną randkę”.