Jak leczyć kiłę?

Jak leczyć kiłę?

Wiemy doskonale, że kiła to straszna choroba, siejąca ogromne spustoszenie w naszym organizmie. Na szczęście w obecnych czasach możemy się przed nią bronić, a nawet – skutecznie leczyć. W leczeniu tym stosowane są antybiotyki, najczęściej penicylina. Podawana jest ona na dwa sposoby – drogą domięśniową oraz dożylną. Ilość antybiotyku nie jest dowolna, a całkowicie zależna od tego, w jakim stadium choroby znajduje się pacjent. Zaraz po skończeniu leczenia osoba chora musi zostać poddana badaniom kontrolnym oraz serologicznym. Musi być potwierdzona skuteczność leczenia, żaden chory nie powinien wyjść ze szpitala niedoleczony. Byłoby to niebezpieczne nie tylko dla jego zdrowia. Data pełnego wyleczenia to podanie ostatniej dawki leku. Co jest bardzo ważne – jeżeli zastosowana zostanie odpowiednia terapia, to chory ma szansę nawet na całkowite wyleczenie, nieważne w jakim stadium choroby się początkowo znajdował. Nie jest jednak możliwe cofnięcie pewnych zmian, które kiła zdążyła spowodować, panosząc się po naszym ciele. Może być to na przykład udar mózgu. Spójrzmy też na kiłę, która ma możliwość zajęcia układ nerwowego – jest to kiła drugorzędowa (wysokie odczyny serologiczne)oraz trzeciorzędowa, podczas których musimy dokonać hospitalizacji osoby chorej oraz diagnozy płyn mózgowo-rdzeniowego.