Jak funkcjonują osoby z Zespołem Aspergera?

Jak funkcjonują osoby z Zespołem Aspergera?

Zespół Aspergera to zaburzenie, które pojawia się między innymi u osób dorosłych. Z pewnością osobom cierpiącym na Zespół Aspergera żyje się trudniej w społeczeństwie niż osobom zdrowym, gdyż zaburzenie to odciska na nich pewne piętno. Osoby z Zespołem Aspergera mają swoje pewne przyzwyczajenia i rutynowe zachowania, których wykonywanie jest dla nich nieodzownym elementem każdego dnia. Zespół Aspergera powoduje, że ludzie z tym zaburzeniem mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi osobami, często czują się niepewne i wyobcowane, poza tym, czasami mogą one mieć problem z prawidłowym odbiorem bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Osoby z Zespołem Aspergera często nie czują potrzeby integrowania się z innymi ludźmi, nie zwierzają się innym, nie mają potrzeby by dzielić się z kimś informacjami na temat swojego życia. Osoby z Zespołem Aspergera muszą także bardziej przykładać się do nauki, gdyż przychodzi im ona o wiele trudniej. Dlatego też muszą wkładać w naukę więcej sił i czasu, ważna jest dla nich motywacja a także wsparcie innych osób. Niestety osoby takie często są samotnikami, nawet jeśli przebywają w grupie to są w niej raczej mało aktywni. Z pewnością więc Zespół Aspergera jest przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. Niemniej u każdej osoby objawy mogą być nieco inne. U jednych ludzi mogą być one silniejsze, z kolei u innych objawy te mogą być złagodzone, co powoduje, że osobom takim łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.