Czym jest zespół Aspergera?

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest to zaburzenie, które polega na tym, że pacjent ma problemy z utrzymywaniem relacji z innymi osobami, często osoby z Zespołem Aspergera nie potrafią nawiązywać zdrowych kontaktów ze społeczeństwem, są to osoby wycofane, posiadają dziwne zachowania a także często osobliwe zainteresowania. Osoby z Zespołem Aspergera często unika kontaktów z innymi ludźmi, nie potrafi prowadzić normalnej rozmowy, często na przykład unika odpowiedzi, nie zadaje pytań, szybko się denerwuje. Osoby takie mają dziwne przyzwyczajenia i zainteresowania, może to być na przykład zapamiętywanie numerów tablic rejestracyjnych, kolekcjonowanie paragonów ze sklepu i tym podobne. Osoby z Zespołem Aspergera mają także własne przyzwyczajenia i często żyją w pewnej rutynie, w ich życiu pojawiają się zachowania, które są nieodłącznym elementem ich codziennego życia, zaś wykonywanie pewnych rutynowych czynności jest dla nich czymś nieodzownym. Do takich zachowań może na przykład należeć mycie rąk o określonych porach dnia. U osób z Zespołem Aspergera pojawiają się także często powtarzające się ruchy w obrębie ciała, na przykład może to być kręcenie się, machanie rękoma, bawienie się palcami, wąchanie i tym podobne. Niemniej osoby takie nie mają problemów z intelektem czy z poprawnym wysławianiem się, dlatego mogą całkiem dobrze radzić w życiu. Oczywiście objawy Zespołu Aspergera są różnorodne i u jednych osób mogą być one bardziej nasilone, zaś u innych mogą być mniejsze.