Choroby oczu – daltonizm

Choroby oczu – daltonizm

Daltonizm jest to wada wzroku, która polega na nierozpoznawaniu barwy zielonej bądź mylenie jej z kolorem czerwonym. Na ogół daltonizm jest chorobą dziedziczną i najczęściej dotyka mężczyzn, rzadziej zdarza się u kobiet. Daltonizm może pojawić się również w wyniku choroby siatkówki. Daltonizm często pojawia się także u dzieci, co z całą pewnością wpływa na efektywność dziecka w nauce. Dzieci, które są młode, dopiero poznają świat i dopiero się uczą mają na ogół większe trudności niż rówieśnicy, którzy są zdrowi. Daltonizm może powodować, że dziecko będzie miało niższą samoocenę, szczególnie jeśli będzie wyśmiewane przez rówieśników. Daltonizm z pewnością jest również niebezpieczną chorobą, nieumiejętność odróżniania koloru zielonego od czerwonego powoduje, że wiele osób ma problemy z poruszaniem się w ruchu drogowych, daltoniści mogą więc być niebezpieczni w ruchu ulicznym. Daltonizm może być również spowodowany przez uszkodzenie dróg wzrokowych od siatkówki po korę mózgową, prócz tego daltonizm mogą również wywoływać niektóre leki psychoaktywne. Ostrość wzroku u osób z daltonizmem jest taka sama jak u osób zdrowych, a więc nie jest zaburzona w żaden sposób, niemniej daltoniści mogą mieć także problemy z rozróżnianiem koloru żółtego oraz pomarańczowego. Leczenie daltonizmu nie jest możliwe, choć można tą wadę nieco skorygować, niestety tylko u osób, u których jest ona niewielka.