Alergiczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa, czyli katar sienny to alergia na różnego rodzaju pyłki – traw, drzew a także zbóż. Często jest to alergia sezonowa, które występuje w okresie pylenia, a więc na ogół katar sienny pojawia się wiosną i latem, ponieważ to właśnie wtedy stężenie pyłków jest największe. Z pewnością osoby cierpiące na katar sienny powinny jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Leczenie kataru siennego jest nie tylko możliwe, ale również bardzo ważne, ponieważ nieleczony nieżyt nosa może doprowadzić do znacznie poważniejszych chorób, między innymi do astmy. W trakcie diagnozowania alergii dużą rolę pełni wywiad lekarski, ponieważ to właśnie wtedy można ustalić czas występowania kataru siennego. Dzięki przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego możliwe jest rozpoznanie alergii a także alergenów, które ją powodują. To bardzo ważne, ponieważ dopiero po rozpoznaniu lekarz będzie w stanie zalecić pacjentowi odpowiednie leczenie. Skutecznymi metodami leczniczymi są leki przeciwalergiczne a także szczepionki – roztwory absorbowane na wodorotlenku glinu, które pacjent dostaje raz w tygodniu, szczepionki na tyrozynie, które pacjenta otrzymuje raz na dwa tygodnie a także roztwory odpowiednio osłabionych alergenów. Dodatkowo stosuje się również szczepionki inhalowane do nosa, a także szczepionki doustne. Z pewnością osoba cierpiąca na katar sienny powinna starać się unikać przyczyn, które ją wywołują, bądź starać się je zminimalizować i niepotrzebnie się na nie nie narażać.